Hos Norm erhvervsflytning har vi mange års erfaring med bortskaffelse af de fleste typer affald, såsom gamle møbler, paller, pap og lignende. Under en flytning kan der opstå affald, som det er nødvendigt at få fragtet på en genbrugsstation. Denne service yder Norm erhvervsflytning for erhvervskunder, også selv om bortskaffelsen af affaldet ikke er i forbindelse med en flytning.

Alt affald bliver bortskaffet på ansvarlig vis via Remondis (tidligere M. Larsen), der årligt (gen)anvender store mængder affald som energikilder eller som råstoffer i nye produktionskredsløb.

norm-trust

Referencer

Referencer

Bestil et tilbud